Om oss

Initiativet till denna förening togs under ett informationsmöte som kommunen höll. Vi är 8 personer från Librobäcksföretag som gått ihop och bildat en föreningsstyrelse för att komma igång. Vårt motto med denna förening är:

  • Att skapa ett attraktivt Librobäck och göra
    varumärket Librobäck starkt
  • Att skapa en gemensam företagaranda och på så sätt kunna
    påverka leverantörer och myndigheter
  • Gemensam skyltning vid infarter samt förbättrade kommunikationer
 

Tanken är att vi gemensamt skall kunna påverka t ex kommunen, få information om vad som kommer att hända, handla upp flertalet tjänster såsom larm, snöröjning, sopning gemensamt.

Årsavgiften är 1000:- /år